วันศุกร์, มกราคม 22, 2021
กสทช. เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์อินเทอร์เน็ตฟรี 10 GB สำหรับโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย และอัพสปีดอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ หรือเน็ตบ้านเป็น 100 Mbps เพื่อบรรเทาภาระของประชาชนที่จำเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ในช่วง การระบาดของ COVID-19
ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือCOVID-19 ที่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์(NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช.ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IBGE-CU) ได้วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคขึ้น ชื่อว่า "Germ Saber Robot" Germ Saber Robot จัดเป็นหุ่นยนต์ฝีมือนักวิจัยไทย ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี โดยเป็นแสงยูวี-ซี มีความยาวคลื่นย่านความถี่ประมาณ 250 นาโนเมตร ผลงานวิจัยครั้งนี้พบว่า Germ Saber Robot สามารถใช้งานกับพื้นที่ต่าง ๆ เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อ...
Startup ไทยเปิดตัว Goocare จัดเป็น Platform ช่วยจำ บันทึกการเดินทางตรวจเช็คย้อนหลังได้ 14 วัน รับสถานการณ์ COVID-19 เริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้ความรู้เด็กและเยาวชน วิธีป้องกันตัวเอง จากความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านการจัดทำมิวสิควิดีโอเพลงแรป(Rap)ร่วมสมัย ชื่อ "Anti Virus Covid-19"
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศกระทรวง เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง เสนอมาตรการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ช่วยเด็กนักเรียนนักศึกษาในช่วง COVID-19 ยังระบาด
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับนักศึกษาแล้วในปี 2563 นี้ เพื่อมุ่งเน้นสมมรถนะของผู้เรียนทางด้านการพัฒนาระบบไอโอทีกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบคลาว์ด ที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่ง ในการตอบสนองกับความต้องการของประเทศตามยุทธศาสตร์ของชาติ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลต่อปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ทั้งของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ เกิดการประดิษฐ์ และคิดค้นนวัตกรรมหน้ากากอนามัยขึ้น ในหลายสถาบัน ที่สำคัญจะช่วยลดปัญหาขยะหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จึงมีการวิจัยและพัฒนาหน้ากากผ้ารวมทั้งผ้าที่เหมาะสมเพื่อนำมาทำหน้ากากอนามัยแบบใช้ซ้ำได้
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2563 วันนี้
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้ร่วมกันคิดค้น และพัฒนาเครื่องพิมพ์ผิวหนัง 3 มิติขนาดมือถือ เพื่อให้ใช้งานง่าย โดยได้เริ่มพัฒนาเครื่องต้นแบบที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด ในการพิมพ์หรือสร้างผิวเทียม
ภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ขั้วโลกใต้ หรือ Antarctica ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 ซึ่งเห็นได้ชัดว่า บริเวณขั้วโลกใต้ มีน้ำแข็งละลายเป็นจำนวนมากจนเห็นสภาพของพื้นที่ปราศจากสีขาวของพื้นน้ำแข็ง เช่นที่ผ่านมา