วันศุกร์, มกราคม 22, 2021
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำเกษตรกรและผู้ที่ต้องการจะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปีนี้ (2563) เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและอ่างเก็บน้ำใหญ่ของประเทศมีปริมาณน้ำน้อยจึงจำเป็น ต้องให้เกษตรลดการทำนาและหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน เพื่อให้สามารถเพาะปลูกพืชได้ในช่วงฤดูแล้งปีนี้ สำหรับกลุ่มพืชและชนิดของพืช ที่ใช้น้ำน้อยในการเพาะปลูก มีทั้งกลุ่มพืชไร่, กลุ่มพืชสมุนไพร, กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ และกลุ่มพืชผัก เหมาะสำหรับการปลูกและเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง และยังเป็นพืชที่สร้างรายได้ มีตลาดรองรับแน่นอน กลุ่มพืชไร่ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้ปลูก มี 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง, ถั่วเหลืองฝักสดและถั่วลิสง
เครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ SYSI : Society of Young Social Innovators ชวนเยาวชนไทยและผู้ที่สนใจ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม อายุระหว่าง 20-30 ปี สมัครขอรับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยรวมทีมกัน 3-5 คนร่วมโครงการ สมัครได้ถึง 30 พฤษภาคม 2563 พร้อมรับทุนสนับสนุนโครงการมูลค่าสูงสุด 650,000 บาท
สำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทย ปี 2563 Gen Z และ Alpha พบว่า เด็กๆอยากเป็นหมออันดับ 1 รองลงมา คือ ครู, Youtuber, นักกีฬา และทหาร ส่วนของขวัญที่เด็กไทยอยากได้มากที่สุดในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ได้แก่ สมาร์ทโฟน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกแบบนวัตกรรมอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 เป็นอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือขึ้น เพื่อใช้กับขวดแอลกอฮอล์เจล โดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โรงพยาบาล ร้านอาหา รหรือสถานประกอบการต่าง ๆ สามารถนำต้นแบบไปใช้ได้ เป็นต้นแบบที่ได้มาตรฐาน ให้ดาวน์โหลดฟรี
ไอเดียพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติร่างกายมนุษย์ เกิดจาก นายแพทย์ William Clifton ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยาจาก Mayo Clinic (โรงพยาบาลที่ไม่แสวงหาผลกำไร) โรงพยาบาลชื่อดังในสหรัฐอเมริกา เขาเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อพิมพ์ร่างกายมนุษย์เสมือนจริงขึ้น สามารถสัมผัสชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้เหมือนสัมผัสอวัยวะจริง เพื่อให้แพทย์เฉพาะทาง ฝึกผ่าตัดเหมือนได้ผ่าตัดอวัยวะของมนุษย์จริงๆ นายแพทย์ William Clifton ได้พัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ให้สามารถพิมพ์ร่างกายมนุษย์เสมือนจริงได้เป็นผลสำเร็จ...
CNA Online (10 ม.ค.2562)กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชี้ช่องขยายตลาดสินค้าอาหารไทยในยุโรป พบสินค้ามาแรง เป็นสินค้ากลุ่มออร์แกนิก มังสวิรัติ วีแกน กลูเตนฟรี ข้าวสีและผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ เป็นผลมาจากความใส่ใจสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีอาหารกลุ่ม Ready to Eat และ Ready to Cook มีโอกาสเติบโตสูงในยุโรป    
New Normal : ความปรกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปรกติ และเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
ปัจจุบันมีคนเยี่ยมชม Blog นี้เดือนละกว่า 10,000 ครั้งและมีการจัดทริปบริโภคทุเรียนที่แหล่งปลูก ทำให้เกิดประสบการณ์ชิมทุเรียนที่ดีขึ้น โดย Lindsay ได้เล่าถึงการทานทุเรียนของไทยว่า คนไทยนิยมทานทุเรียนสุกกำลังดี เนื้อทุเรียนมีลักษณะเนื้อแป้ง รสหวานและกลิ่นไม่แรงมาก ทุเรียนไทยจึงมีลักษณะเหมือนขนมเอแคลร์ เนื้อแข็งข้างนอก นุ่มข้างในและลื่นเหมือนเนย
ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงส่งผล"น้ำประปาเค็ม" พื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยา บางช่วงเวลามีน้ำประปามีโซเดียมสูงเกินมาตรฐานองค์การอนามัยโลก(WHO) รสชาติน้ำจะกร่อย เป็นผลจากน้ำทะเลหนุนสูง รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี กระทบการบริโภคน้ำ ปรุงอาหาร และต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยบางโรค การประปานครหลวงพร้อมแจกน้ำดื่มฟรี เริ่ม 6 มกราคมนี้
Robot Restaurant ใช้ชื่อร้านว่า Foodom ร้านอาหารที่มีหุ่นยนต์ทำงานทั้งร้าน เป็นแห่งแรกของจีน ภายในร้านมีหุ่นยนต์รวม 46 ประเภท ทำงานแตกต่างกันตามหน้าที่ เปิดให้บริการที่เมืองกวางโจว (Guangzhou) ของจีน