จับตาตลาดแรงงานไทยในบริบทใหม่ New Normal พบ Gen Z จะปรับตัวได้เร็วกว่ากลุ่มวัยอื่น

0
2049

ดร. ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย หรือ Econ Thai กล่าวถึงผลกระทบ COVID-19 ที่จะทำให้เกิดความปกติใหม่หรือ New Normal โดยเฉพาะความท้าทายของแรงงานใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษา ซึ่งในแต่ละปีมีประมาณ 6.3 แสนคนพบว่า ส่วนใหญ่จบปริญญาตรีในสาขาที่ตลาดไม่ต้องการ จะหางานยากขึ้นมากกว่าเดิม พร้อมอธิบายตลาดแรงงานบนบริบทของ New Normal ที่จะเปลี่ยนแปลงไปมี 7 ข้อที่สำคัญดังนี้

1. Business Downsize ธุรกิจมีการลดขนาดองค์กรให้เล็กลง โดยใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น และลดจำนวนแรงงานในสถานประกอบการ ถือเป็นทางเดินของธุรกิจวิถีใหม่จะมี Disruptive Technology เข้ามาแทนที่การใช้แรงงานมนุษย์ เช่น AI, Robot, Internet of Things ฯลฯ

2. labour Demand Changing ตลาดแรงงานจะเปลี่ยนไป นายจ้างจะคัดกรองคนกลับเข้าทำงาน อาจถูกลดขนาดภายใต้โครงการสมัครใจลาออกรูปแบบต่าง ๆ โดยแรงงานสูงวัยจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

3. New Job Challenge  จะมีอาชีพใหม่ที่ธุรกิจต่าง ๆ จะเริ่มลดขนาดองค์กร ด้วยการกระจายตำแหน่งงานไปให้ฟรีแลนซ์และเอาท์ซอร์ซ ไม่ต้องมีสำนักงาน ทำงานในลักษณะ Non-office Worker  เช่น งานบัญชี งานการตลาด งานบริการลูกค้า ฯลฯ

4. Worth Returned Conceptual  แนวคิดความคุ้มค่า ผู้ที่จะอยู่ในตำแหน่งงานได้อย่างมั่นคงจนถึงวัยเกษียณ จะต้องมีการปรับทัศนคติใหม่ ในอนาคตขนาดขององค์กรจะเล็กลง หลายตำแหน่งงานจะหายไป ฉะนั้นทำอย่างไรไม่ให้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องถูกออกจากงาน

5. First labour Aged Demand เป็นโอกาสของแรงงานวัยตอนต้น ตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง แรงงานใหม่สามารถตอบโจทย์สภาวะแวดล้อมธุรกิจการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม ทำให้วัยแรงงานตอนต้นมีความต้องการสูง

6. Digital Platform Direction จะเป็นทิศทางเดินของธุรกิจ ทั้งภาคการผลิต, ภาคบริการ, ค้าส่งค้าปลีก, โลจิสติกส์ ฯลฯ ถือเป็นจุดแข็งของแรงงานตอนต้นที่มาจาก Gen Z ซึ่งมีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี ทำให้สามารถปรับตัวได้เร็วกว่ากลุ่มวัยอื่น

7. Skill Change การเปลี่ยนแปลงของทักษะใหม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ไม่เหมือนเดิม โดยแรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 จบปริญญาตรีในสาขาที่ล้าสมัยไม่ตรงกับความต้องการของตลาด

ดร.ธนิตกล่าวเพิ่มเติมว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะเป็นแบบ U-Shaped Discovery ซึ่งเศรษฐกิจจะค่อย ๆ ฟื้นตัว นายจ้างจะคัดกรองคนที่จะกลับเข้ามาทำงาน ธุรกิจส่วนใหญ่จะลดขนาด ดังนั้นมนุษย์เงินเดือนหลังยุค Post COVID-19 ต้องปรับตัวครั้งใหญ่

อ้างอิงข้อมูล
https://news1live.com/detail/9630000054551
https://www.thansettakij.com/content/435281

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here