กรมอนามัยเปิด 6 มาตรการที่โรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน ควรเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

0
1814

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้(1 กรกฎาคม 2563)โดยได้กล่าวถึงข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า ไทยมีเด็กอายุ 10-19 ปี ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 อยู่ที่ 3.81 เปอร์เซ็นต์ เป็นการติดเชื้อจากครอบครัว ส่วนการเตรียมมาตรการควบคุมป้องกันโรคก่อนเปิดเทอม ทางโรงเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ควรมีมาตรการป้องกัน 6 ประเด็นหลัก ที่จะต้องให้ความสำคัญ ดังนี้

1.โรงเรียนต้องมีมาตรการคัดกรองนักเรียน ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่โรงเรียน มีจุดวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้แจ้งประวัติเสี่ยงต่าง ๆ ของเด็กหากมี

2.ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะไม่ถอดหน้ากากเมื่ออยู่ในห้องเรียน

3.โรงเรียนต้องจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เพียงพอภายในโรงเรียน

4.มีการออกแบบเว้นระยะห่างภายในโรงเรียน ในห้องเรียน มีการจำกัดให้เด็กอยู่ในกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อง่ายต่อการติดตาม และค้นหาสาเหตุหากเกิดการระบาดขึ้น

5.การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนต้องเข้มงวด พื้นผิวที่มีการสัมผัส หรือบริเวณที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น สนามเด็กเล็ก ให้จำกัดจำนวนการใช้งาน และทำความสะอาดอย่างเป็นระบบ

6.ลดความแออัด โดยไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น การแข่งกีฬาสี

Credit Photo : ws_photos / Shutterstock.com

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://news.thaipbs.or.th/content/292751
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/31379
https://news.ch7.com/detail/414306
ws_photos / Shutterstock.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here