ชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

0
1535

กลับมาอีกครั้งสำหรับการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “อยู่เพื่ออะไร” ชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สนใจเข้าประกวดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้เข้ารอบ 9 ตุลาคม และมอบรางวัล 16 ตุลาคม 2563 นี้

ในปีนี้การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” แบ่งการประกวดเป็นประเภทกลอนสุภาพและความเรียง โดยผู้เข้าร่วมประกวดมี 2 ระดับ ได้แก่
ระดับนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่
ระดับประชาชน หมายถึง บุคคลทั่วไป และนักศึกษา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งต้นฉบับผลงาน
-ผู้ส่งผลงาน ไม่จำกัดเพศ ส่วนอายุของผู้เขียนขึ้นอยู่กับระดับการประกวด
-เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลง จากผลงานของผู้อื่น
-ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
-สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ประเภท

การส่งต้นฉบับผลงาน
ต้นฉบับเรื่องให้พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ 16 พอยท์, Font Cordia New เป็นไฟล์ PDF หรือ Word สำหรับประเภทกลอนสุภาพอนุญาตให้ส่งต้นฉบับเป็นลายมือเขียนได้

กติกา
ประเภทกลอนสุภาพ ความยาว 6-10 บท
ประเภทความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4

ขั้นตอนการส่งผลงาน
1.ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดทาง eugeniawards.com 
2.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับส่งผลงานให้ตรงระดับและประเภทที่ต้องการส่งประกวด
3.ผลงานสามารถส่งทางอีเมล eugenie@csct.or.th หรือทางจดหมายส่งที่ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
4.วันสิ้นสุดการรับผลงาน 31 สิงหาคม 2563

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc2vRTZzIqgVfjURwq2JFzOnyt-LGxV_xGjB2-gbZ95k948A/viewform

“อุชเชนี” เป็นนามปากกาของ เออเชนี ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในปีพ.ศ.2536 และรางวัลด้านงานเขียนอีกหลายรายการ หลังจากอุชเชนีถึงแก่กรรมในปี 2559 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรหลายแห่ง จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเขียน สนับสนุนผลงาน และมอบรางวัลนักเขียนที่มีคุณภาพดีเป็นประจำทุกปี

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
http://eugenieawards.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc2vRTZzIqgVfjURwq2JFzOnyt-LGxV_xGjB2-gbZ95k948A/viewform

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here