กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแจกต้นแบบมาตรฐาน เครื่องกดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือ ให้ดาวน์โหลดฟรี

0
2667

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือ สบส. กล่าวถึง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสถานที่หลายแห่งมีการตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอออล์ล้างมือเพื่อป้องกันโรค เช่น ทางเข้าอาคารสำนักงานต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสะดวก และป้องกันการสัมผัสมือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงออกแบบนวัตกรรมอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ เป็นอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือขึ้นเพื่อใช้กับขวดแอลกอฮอล์เจล โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือสถานประกอบการต่าง ๆ สามารถนำแบบไปใช้ได้ โดยจะมีรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์พร้อมวิธีการทำเป็นต้นแบบที่ได้มาตรฐานให้ดาวน์โหลดฟรี

ด้านนายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมอุปกรณ์เครื่องกดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือ เปิดเผยถึง ต้นแบบที่ได้จัดทำขึ้น มี 2 แบบด้วยกัน คือ
1. อุปกรณ์กดเจลล้างมือไม่สัมผัส(แบบแมนนวล) เป็นแบบใช้เท้าเหยียบ
2. เครื่องกดเจลล้างมือไม่สัมผัส(แบบอัตโนมัติ) จะมีอุปกรณ์พร้อมระบบเซ็นเซอร์ แผงวงจร สำหรับติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีเซ็นเซอร์ทำงานเพื่อให้เจลไหลออกมาจากขวด

โดยต้นแบบอุปกรณ์กดเจลแบบไม่สัมผัสมือ สำหรับหน่วยงานที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 044 212 179

เอกสารดาวน์โหลด ต้นแบบเครื่องกดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังพบว่า คนไทยและหน่วยงานในประเทศมีความตื่นตัวคิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยรายงานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์พบว่า มีการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 รวม 51 คำขอ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันละอองฝอย(Face Shield) ฯลฯ จำนวน 26 คำขอ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เช่น ตู้อบฆ่าเชื้ออุโมงค์ หรืออุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ จำนวน 18 คำขอ
3. สารน้ำยาหรือเจลฆ่าเชื้อ จำนวน 4 คำขอ
4. สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโรค เช่น หุ่นยนต์ขนส่งอาหารในโรงพยาบาล ฯลฯ จำนวน 3 คำขอ

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
http://do9.new.hss.moph.go.th:8080/fileupload_doc/2020-05-08-1-20-3735052.pdf
http://do9.new.hss.moph.go.th:8080/show_topic.php?id=1172
http://do9.new.hss.moph.go.th:8080/
https://www.commercenewsagency.com/news/3211

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here