วันวิสาขบูชา ร่วมบุญ ฟังธรรม อยู่บ้าน เวียนเทียนพร้อมพระสงฆ์ผ่าน Facebook Live จากวัดบวรนิเวศวิหาร

0
1281

ปีนี้ “วันวิสาขบูชา” ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2563(วันนี้) แต่เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์ COVID-19 หลายวัดมีการงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือบางวัดได้จัดกิจกรรมให้เว้นระยะห่างสำหรับผู้ไปทำบุญ เหตุการณ์นี้ถือเป็น New Normal วิถีใหม่ของพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและทั่วโลกที่สามารถเปลี่ยนจากไปวัด ให้อยู่บ้าน ร่วมบุญ ฟังธรรม เพื่อให้ทุกคนยังสามารถติดตามกิจกรรมวันวิสาขบูชาได้ ผ่าน Facebook live จากพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

โดยกิจกรรมสำคัญในวันวิสาขบูชา(6 พฤษภาคม 2563) วันนี้ จะเริ่มขึ้นช่วงค่ำเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก สามารถร่วมเวียนเทียนที่บ้านพร้อมพระสงฆ์ที่วัดในเวลา 19.00 น. และร่วมฟังเทศนากัณฑ์แรกจะเริ่มในเวลา 21.00 น.ต่อเนื่องไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่ 7 พฤษภาคม โดยทุกกิจกรรมสามารถชมได้ผ่านทาง Facebook วัดบวรนิเวศวิหาร

สำหรับ วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ หรือเดือน 6 ซึ่งความสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกัน คือ วันเพ็ญเดือนวิสาขะ จึงถือเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้า ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UN มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 รับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ คือ “วันสำคัญของโลก” ( Vesak Day ) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ทำบุญและบำเพ็ญตนในวันดังกล่าว

อีกทางเลือกสำหรับพุทธศาสนิกชน ยังสามารถร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนออนไลน์” ได้ผ่านเว็บไซด์ เวียนเทียนออนไลน์.com

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-417085551680937/
https://xn--o3cdbaa3cc0al9da3gd2me5eth.com/login

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here