สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชวนผู้สนใจส่งงานเขียนแนวคิด “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก”

0
1304

หลายครั้งเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางช่วงเวลา ล้วนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีเรื่องราวน่าจดจำที่ควรบันทึกไว้ ล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นเหตุการณ์สำคัญทางสังคมในช่วงเวลาหนึ่งที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข ตลอดจนวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปของผู้คน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จึงเห็นวาระสำคัญนี้ พร้อมส่งเสริมให้ศิลปิน นักเขียน และผู้สนใจมาร่วมส่งผลงานเขียนในสาขาวรรณศิลป์ เพื่อให้เกิดผลงานเขียนสะท้อนสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก”

ข้อกำหนดการส่งผลงานเขียน
1. เขียนเล่าเรื่องโดยให้ตั้งชื่อเรื่องของตนเอง ภายใต้แนวคิด “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก” ผ่านรูปแบบงานวรรณกรรม 3 ประเภท ได้แก่
1.1 เรื่องสั้น ความยาวประมาณ 3-5 หน้า A4
1.2 สารคดี ความยาวประมาณ 3-5 หน้า A4
1.3 กวีนิพนธ์ ฉันทลักษณ์ ความยาว 6-10 บทหรือไร้ฉันทลักษณ์ 1-2 หน้า
2. เป็นผลงานที่เขียนด้วยตัวเองเป็นภาษาไทย ไม่ได้แปลหรือดัดแปลงมาจากงานเขียนของผู้อื่น ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทมาก่อน รวมทั้งต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาผู้ใด
3. พิมพ์ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 p.
4. ให้ผู้เขียนระบุชื่อนามสกุล หรือนามปากกา(ถ้ามี)พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้ในหน้าสุดท้ายของผลงาน
5. ส่งผลงานที่ดีที่สุด คนละ 1 ผลงานเท่านั้น เลือกได้ 1 ประเภทต่อคน
6. ผลงานเรื่องสั้น สารคดี ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับค่าตอบแทน จำนวน 3,000 บาท กวีนิพนธ์ จำนวน 2,000 บาท รับผลงานประมาณ 250- 350 ผลงาน ทั้งนี้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทุกชิ้น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีสิทธิ์ในการนำงานเขียนไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ และ/หรือจัดพิมพ์เป็นเล่มต่อไป

ผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานในสาขาวรรณศิลป์บันทึกเหตุการณ์ทางสังคม “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ส่งผลงานผ่านอีเมล :ruanglao.ocac@gmail.com 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 209 3752-3

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://m.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/
http://ocac.go.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here