Application : LUNG CARE นวัตกรรมเช็คสุขภาพปอดด้วยตัวเองจาก Smartphone ฝีมือนักวิจัยไทย

0
2034

ช่วงนี้มีหลายโรคที่เราต้องเฝ้าระวังและมีความสัมพันธ์หรือส่งผลกับปอด อวัยวะสำคัญของเรา ไม่ว่าจะเป็น COVID-19 หรือ ฝุ่น PM 2.5 ที่หลายจังหวัดมีค่าสูงเกินมาตรฐานจนติดอับดับโลก ดังนั้นหากเราทราบว่า สุขภาพปอดเป็นอย่างไรเบื้องต้น หรือควรรีบไปพบแพทย์แล้ว ก็จะดีกับตัวเรา นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนา Application สำหรับการตรวจเช็คสุขภาพปอดได้ด้วยตัวเองผ่านสมาร์ทโฟนขึ้น ขณะนี้สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้แล้ว(ฟรี)

ที่มาของ Application “Lung Care”หรือลังแคร์ ถือเป็นนวัตกรรมด้านการแพทย์ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพส่วนตัวของ รศ.ดร. ภัทรสินี ภัทรโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นโรคหอบหืด เมื่อไปพบแพทย์จะต้องเป่าเครื่อง Peak Flow Meter ซึ่งเป็นเครื่องขนาดใหญ่ และทุกครั้งที่เป่าจะต้องใช้กระบอกกระดาษเป็นอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง จึงทำให้เกิดความสิ้นเปลือง จึงนำมาสู่ไอเดียพัฒนา Application เช็คสุขภาพปอดด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการพัฒนา Application
เริ่มจากการเขียนโปรแกรมทดลองเป็นสมการที่มีการแปลงคลื่นเสียงออกมาเป็นสเกลเทียบเท่ากับตัวลมที่เป่าด้วยเครื่อง Peak Flow Meter มีการใช้แนวคิดทางคอมพิวเตอร์และเรื่องของสถิติเข้ามาช่วย หลังจากนั้นมีการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 37 คน พบว่า ในการทดสอบคุณภาพปอดด้วย Application นี้มีความแม่นยำถึง 97.6%

ขั้นตอนการใช้งาน
1.ดาวน์โหลด Application “LUNG CARE” ไว้ในสมาร์ทโฟนเครื่องที่ต้องการใช้งานเพื่อทดสอบสุขภาพปอด
2.สูดลมหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วเป่าลมออกไปที่ช่องไมโครโฟน หรือ Small Talk โดยให้ปากใกล้กับไมโครโฟนมากที่สุด ทำตามขั้นตอนที่ Application กำหนด
3.เมื่อทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โปรแกรมจะแสดงผลการทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ผลการทดสอบเป็น “สีเขียว” เท่ากับ ปอดมีค่ามาตรฐาน
ผลทดสอบเป็น “สีเหลือง” ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน
และหากเป็น “สีแดง” ควรพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อไป
ความพิเศษของ Application ถ้าทดสอบเป็นประจำ จะมีข้อมูลบันทึกไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าความจุปอดที่ลดลง ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพปอดมักเกิดขึ้นจากโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะความเสี่ยงเกิดโรคมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากฝุ่น PM 2.5 และไวรัสต่างๆ เช่น COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อปอด ปัจจุบันประชากรประมาณ 4.9 ล้านคน เป็นโรคหืด(คำนวณจากประชากรไทย 70 ล้านคน) ดังนั้น Application นี้จะเป็นเครื่องมืออย่างง่าย ในการตรวจสอบการทำงานของปอดและเก็บข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ได้ต่อไป

ผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถดาวน์โหลด App WLUNG CARE” หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้งานได้ฟรี

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.chula.ac.th/news/29369/
https://web.facebook.com/lungcarecheck
http://www.lungcareapp.com/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here