กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประกาศจ้างงาน 10,000 อัตรา หวังปั้นทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

0
268

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือ อว.  แถลงโครงการช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ประกาศรับสมัครผู้ที่ตกงานและผู้ที่จบการศึกษาใหม่แล้วยังไม่สามารถหางานทำได้ เพื่อสร้างงาน 10,000 อัตรา กำหนดรายได้ 9,000 บาทต่อเดือน นาน 5 เดือน โดยคุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ หรือสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน เพื่อสร้างแรงงานสมัยใหม่ โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สำหรับโครงการที่ดำเนินการในครั้งนี้ มีรายละเอียด ได้แก่
1. การสร้างงานจำนวน 10,000 อัตรา
2. ทำแผนที่คืนผืนป่าให้ชุมชนครอบคลุม 16 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ดูแลโครงการ
3. ทำงานใน 7 โครงงานนวัตกรรมต้นแบบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี พัฒนาชุมชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย จำนวน 1,500 ชุมชน เช่น การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน, การพัฒนาระบบ Smart Farming, ช่วยการวางแผนการพัฒนาระบบ Smart Farming รายเกษตรกร ช่วยในการจับคู่เทคโนโลยีและงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farming
5. พัฒนา 150 กลุ่มเกษตรกรพร้อมร่วมสนับสนุนให้เป็น 10 Startup ในกลุ่ม Food Processing โดยนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยกลุ่มเกษตรกร ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะต้องช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการแปรรูป การจัดเก็บ และยืดอายุของผลผลิตมะม่วง การช่วยผลิตชุดปลูกผัก หรือการช่วยแปรรูปผลไม้ เป็นต้น
6. ผู้ที่ผ่านการจ้างงานจะมีรายได้ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 5 เดือน

เกณฑ์การรับสมัคร เริ่มรับสมัครในเดือนพฤษภาคมนี้ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุหรือสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน โดยกระทรวงมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและนำทักษะที่ได้รับจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ได้ ซึ่งจะมีโครงการมารองรับในลำดับถัดไป

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานกิจการเลขาธิการ สป.อว. โทร 02 610 5330-31
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://drive.google.com/open?id=1efVl2SFkbi-Q6mVENLuflAeIDywgopWu

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://web.facebook.com/MHESIThailand/
https://www.mhesi.go.th/home/
https://www.prachachat.net/education/news-457258
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878438

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here