กระทรวงวัฒนธรรม แนะวิธีขอพรผู้สูงอายุ “เทศกาลประเพณีสงกรานต์ 2563” ลดเสี่ยง COVID-19

0
250

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเป็นวันหยุดทางราชการ แต่ปีนี้ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ทั่วประเทศประกาศ งดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงจากโรค

ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือCOVID-19 โดยแนะนำให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
3. งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด
5. เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้
5.1 สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
5.2 การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยบ้านเดียวกัน ให้แสดงออกด้วยการกราบไหว้ และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
5.3 การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของบุคคลอันเป็นที่รักโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2563 นี้

อ้างอิงข้อมูล
https://www.m-culture.go.th/th/index.php
https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/download/article/article_20200408151319.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here