ทีมวิจัยไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาเทคนิคปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ ให้ปลาสวายอุ้มบุญปลาบึกได้สำเร็จครั้งแรกของโลก

0
1685

นับเป็นครั้งแรกของโลกที่นักวิจัยสามารถปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ในปลาได้สำเร็จ โดยงานวิจัยครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลา 5 ปี ในการพัฒนาเทคนิคการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ในปลา ด้วยการสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาสวาย ที่สามารถอุ้มบุญลูกปลาบึกได้ พร้อมเปิดตัวในงานเกษตรแห่งชาติ ปี 2563 นี้

ในขั้นตอนงานวิจัย ได้มีการสกัดสเต็มเซลล์จากอวัยวะสืบพันธุ์ปลาบึก เพื่อนำมาปลูกถ่ายในลูกปลาสวายเผือก อายุ 4-5 วัน แล้วเลี้ยงปลาสวายเผือกที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ จนเป็นพ่อแม่พันธุ์ และนำมาเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ ในบ่ออนุบาล ซึ่งผลที่ได้ขณะนี้พ่อแม่พันธุ์ปลาสวาย ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์จากปลาบึก สามารถให้ลูกทั้งปลาสวายเผือก(80%) และปลาบึก(0.05-20%)ในครอกเดียวกัน จากพ่อแม่ปลาอุ้มบุญ(Surrogate broodstock) ได้แล้ว

Credit Image : www.sut.ac.th

ความสำเร็จครั้งนี้ รศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า การปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ในปลาหรือ Germ cell  transplantation ทีมวิจัยจะพัฒนาต่อ เพื่อให้พ่อแม่ปลาอุ้มบุญ สามารถอุ้มบุญลูกปลาบึกได้ 100 % ในอนาคต ทั้งนี้เทคนิคที่พัฒนาขึ้น เป็นผลมาจากภาวะแห้งแล้ง ทำให้ปลาในธรรมชาติลดลง ส่งผลให้ปลาหลายชนิดอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ นักวิจัยทั้งไทยและญี่ปุ่นจึงร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ เพื่อรักษาสายพันธุ์ปลา ให้คงความหลากหลายและสามารถเพาะเลี้ยงขึ้นมาได้

งานวิจัยครั้งนี้จึงถือว่า มีความสำคัญอย่างมากกับการช่วยอนุรักษ์พันธุ์ปลาหายาก เช่น ปลาบึก ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งแม่น้ำโขงที่ใกล้จะสูญพันธุ์ สำหรับผลงานวิจัยจะมีการจัดแสดง “นิทรรศการการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ในปลา” ด้วยการใช้ปลาสวายอุ้มบุญปลาบึก เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจและเกษตรกรสามารถเข้าชมได้ ในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 นี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบัน “ปลาบึก” หรือ “Mekong giant catfish” จัดเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการขึ้นบัญชีสัตว์คุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง(CITES) บัญชีหมายเลข 1 คือ ห้ามมิให้ทำการค้าขายปลาบึกธรรมชาติโดยเด็ดขาด ส่วนประเทศไทยได้มีการออกกฎหมาย ห้ามจับปลาบึกตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ปลาบึกธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำโขงอย่างจริงจัง

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.facebook.com/pg/KasetSUT/posts/ http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20200102?fbclid=IwAR26PUcj6DwATMeeU_lN_ZkIFfm5pyQqWz6YywziRfMniOiJw4kVqvYG1I8
https://www.komchadluek.net/news/agricultural/389884
https://www.amarintv.com/lifestyle-update/articles-1252/385711/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here