“อาชีพในฝันเด็กไทย” ปี 2563 สำรวจพบเด็กอยากเป็นหมอมากที่สุด

0
1962

สำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทย ปี 2563 Gen Z และ Alpha พบว่า เด็กๆอยากเป็นหมออันดับ 1 รองลงมา คือ ครู, Youtuber, นักกีฬา และทหาร ส่วนของขวัญที่เด็กไทยอยากได้มากที่สุดในวันเด็กปีนี้ ได้แก่ สมาร์ทโฟน

กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย ได้เปิดเผยผลสำรวจ อาชีพในฝันของเด็กไทย ครั้งที่ 11 ปี 2563 ก่อนจะถึงวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นี้ โดยมีการสำรวจเด็กไทยอายุระหว่าง 7-14 ปี จำนวน 4,050 คน จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พบว่า อาชีพในฝันของเด็กไทย ปี 2563 นี้ ได้แก่

อันดับ 1 อาชีพแพทย์(หมอ) ผลการสำรวจสะท้อนว่า ส่วนใหญ่เด็กที่เลือกอาชีพหมอ เป็นเด็กที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
อันดับ 2 ได้แก่ อาชีพครู ซึ่งเด็กที่เลือกอาชีพครู จะเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด
อันดับ 3 ได้แก่ อาชีพ Youtuber เพราะมองว่า เป็นอาชีพที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ มีรายได้สูง มีความอิสระ และมีชื่อเสียง โดยเด็กหลายคน ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Youtuber และนักแคสเกมที่ชื่นชอบ
อันดับ 4 ได้แก่ อาชีพนักกีฬา
อันดับ 5 อาชีพทหาร

สำหรับของขวัญวันเด็กปีนี้ ผลการสำรวจพบว่า เด็กไทยอยากได้สมาร์ทโฟนมากที่สุด คิดเป็น 25% ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์, ตุ๊กตา, เงินและหนังสือ ตามลำดับ

ในการสำรวจเด็กอายุ 7 – 14 ปี ครั้งนี้ ถือเป็นการสำรวจ เด็ก 2 Generation หรือ 2 กลุ่ม คือ Gen Z และ Gen Alpha ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตมากับเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของขวัญที่อยากได้มากที่สุดอย่างสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์

ก่อนหน้านี้ Mark McCrindle นักประชากรศาสตร์และนักวิจัยทางสังคม ได้พยากรณ์ไว้ว่า Gen Alpha หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีในปัจจุบัน จะเป็น Generation ที่ได้รับการศึกษาดีที่สุด ฉลาดที่สุด และใช้เทคโนโลยีเก่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เด็ก Generation อื่น ขณะที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน

อ้างอิงข้อมูล
https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/children-dream-career-survey-2020
https://www.komchadluek.net/news/economic/408730

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here