รู้จักอัญชันพันธุ์ใหม่ “เทพรัตน์ไพลิน ๖๓” ให้ปริมาณแอนโทไซยานิน สารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าพันธุ์ทั่วไป 42 เปอร์เซ็นต์

0
7109

อัญชันพันธุ์ “เทพรัตน์ไพลิน ๖๓” เป็นอัญชันพันธุ์ใหม่ ที่ได้รับการรับรองพันธุ์เป็นประเภทพันธุ์แนะนำ โดยกรมวิชาการเกษตร ในปี 2561 ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า เทพรัตน์ไพลิน ๖๓ ปัจจุบันมีเกษตรกรนำไปเพาะปลูก กระจายอยู่หลายจังหวัด ทั้งเพาะเมล็ดพันธุ์ แปรรูปและส่งออก

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า อัญชันเป็นพืชที่ออกดอกเกือบตลอดปี และเป็นพืชที่มีการผสมตัวเอง แต่ในธรรมชาติ มักพบมีการผสมข้ามสายพันธุ์โดยแมลงสูง จึงทำให้อัญชันที่ปลูกโดยทั่วไป มีความแปรปรวนทางพันธุกรรม ลักษณะกลีบดอกไม่สม่ำเสมอ มีตั้งแต่ 3-5 กลีบปะปนในต้นเดียวกัน ส่งผลให้สารสำคัญแอนโทไซยานิน ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และชะลอความเสื่อมของเซลล์ไม่คงตัว และไม่สม่ำเสมอ

หลังจากนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร จึงได้ปรับปรุงพันธุ์อัญชันที่ปลูกทั่วไป มีการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ จนได้อัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน ๖๓ เป็นพันธุ์พืชแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ในปัจจุบันมีเกษตรกรนำไปปลูก เพาะพันธุ์ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และมีการส่งออกดอกอัญชันแห้งไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อทำชา

อัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน ๖๓ เป็นงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ระดับดี ของกรมวิชาการเกษตร ในการคัดเลือก และเปรียบเทียบพันธุ์อัญชัน โดยดร.จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร

คุณสมบัติเด่นของอัญชันเทพรัตน์ไพลิน ๖๓
เป็นอัญชันที่มีจำนวนกลีบดอกเท่ากัน 5 กลีบ
ดอกสีน้ำเงินเข้ม มีสารแอนโทไซยานิน(สารต้านอนุมูลอิสระ) สูงกว่าพันธุ์ทั่วไป 42 %
มีสารสำคัญแอนโทไซยานินมากกว่า 1.5 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักกลีบดอกสด 100 กรัม
อายุการเก็บเกี่ยวครั้งแรก หลังปลูก 28 วันเร็วกว่าพันธุ์ทั่วไป 6 วัน
ได้ผลผลิตดอกสดเฉลี่ย 2,122 กิโลกรัมต่อไร่
พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม คือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง

ข้อควรระวัง ควรปลูกห่างจากอัญชันพันธุ์อื่นๆ เพื่อป้องกันแมลงผสมข้ามพันธุ์ หากต้องการปลูกเพื่อเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์

อัญชันจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ทั้งในอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมอาหาร และกลุ่มความงาม เนื่องจากดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยานินสูง ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเสื่อมของวัย และมีคุณสมบัติสำคัญในการดูแลเส้นผม เกษตรกรจึงนิยมปลูกและแปรรูปเป็นจำนวนมาก

เกษตรกรที่สนใจ อัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน ๖๓ สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร โทร. 056 990 035 และ 056 990 040 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซด์ http://www.svppijit.com/

Credit Photo : สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM1386

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.facebook.com/sisakethort
http://www.svppijit.com/images/thumbnail63.pdf
http://www.svppijit.com/
http://www.am1386.com/downloads/049.pdf
https://twitter.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9963?src=hash
https://www.thairath.co.th/news/society/1703463
https://www.youtube.com/watch?v=zQIxphrIEzo

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here