9 เทรนด์อาหารและเครื่องดื่ม ปี 2020 ที่ผู้ผลิตต้องปรับสูตรรับกระแสรักสุขภาพ

0
9181

เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มปี 2020 ซึ่งจัดทำ โดย Fi Asia พบว่า ในปี 2020 หรือ พ.ศ. 2563 นี้ มีเทรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่มาแรง ถือเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร 9 เทรนด์หลักที่เติบโต ได้แก่

โปรตีนแทนเนื้อสัตว์และโปรตีนสายพันธุ์ใหม่ มีแนวโน้มขยายตัวตามความนิยมบริโภคอาหารโปรตีนสูง เพื่อสร้างสมดุลทางโภชนาการทดแทนเนื้อสัตว์ โดยมี Plant based Food หรือเนื้อจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์ มีมูลค่าตลาดมากกว่า 6 พันล้านบาท ด้วยโปรตีนที่สำคัญมาจากพืช เช่น พืชตระกูลถั่ว เห็ด และสาหร่าย มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นจำนวนมาก เช่น นมจากพืช ตลอดจนโปรตีนจากการหมักเชื้อจุลินทรีย์ ก็กำลังเติบโตด้วยเช่นกัน

ตลาดกลุ่มอาหารลดน้ำตาล โดยตลาดกำลังต้องการ ความหวานที่ดีต่อสุขภาพ จากกระแสรักสุขภาพทำให้ภาครัฐ และประชาชน พยายามแก้ปัญหาการบริโภคน้ำตาล ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ต้องปรับสูตรสินค้า ลดการใช้น้ำตาล และค้นหาความหวาน จากแหล่งทางเลือกใหม่ ที่ไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพทดแทน เช่น หญ้าหวาน จึงทำให้ตลาดกลุ่มนี้ พยายามพัฒนาอาหารให้มีรสชาติเช่นเดิม แต่สามารถลดการใช้น้ำตาลลงได้ โดยที่ผู้บริโภคจะได้รับรสชาติความหวานเท่าเดิม

ตลาดอาหารผู้สูงอายุและโภชนาการแบบเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะในประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2565 จะมีผู้สูงอายุ 70 ปี เกือบ 5 ล้านคน จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับผู้บริโภคในสังคมผู้สูงอายุ มีความต้องการเพิ่มขึ้น รวมทั้งในประเทศต่างๆทั่วโลก จึงทำให้ตลาดเติบโต เพราะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากวัย ยังต้องคำนึงถึงโรคประจำตัว ซึ่งจะมีอาหารรายบุคคล ที่จำเป็นต้องลด เค็มหวาน และมัน หรือย่อยง่าย เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มหรือรายบุคคลเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย

วัตถุดิบและส่วนผสมจากท้องถิ่น โดยผู้บริโภคยุคใหม่ ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือความแปลกใหม่ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม มุ่งไปที่การสรรหาหาวัตถุดิบ และส่วนผสม เฉพาะพื้นที่ เฉพาะท้องถิ่นหรือเฉพาะวัฒนธรรม มาใช้ในอุตสาหกรรม มีการสร้างเรื่องราวเฉพาะของวัตถุดิบ และเพิ่มคุณค่าของสินค้า เพื่อให้วัตถุดิบจากท้องถิ่น มีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้าเป็นหลัก

ตลาดเครื่องดื่มสีใส ตลาดเครื่องดื่มมีการพัฒนาสูตร แต่งกลิ่น รส และเพิ่มคุณสมบัติบางประการ ให้กับเครื่องดื่ม ลักษณะที่เรียกว่า Water Plus หรือเครื่องดื่มใสเหมือนน้ำเปล่าแต่มีการเติมสรรพคุณเข้าไป เพื่อสร้างสรรค์สินค้าใหม่ในตลาด เพิ่มทางเลือก สร้างมูลค่าแทนตลาดเดิม เช่น น้ำอัดลมที่กำลังถึงจุดอิ่มตัว

น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม กำลังเป็นที่ต้องการในประเทศต่างๆทั่วโลก ทั้งในเอเชียแปซิฟิก และอเมริกาใต้ รองรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ความร้อนที่เกิดจากปรากฏการณ์ เอลนีโญ ความเปลี่ยนแปลงของอากาศ ทำให้น้ำดื่มบรรจุขวด เป็นที่ต้องการสูง โดยเฉพาะน้ำมะพร้าว ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการให้พลังงาน และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ปี 2020 จึงเป็นยุคเฟื่องฟูของน้ำดื่มสะอาด และมีคุณภาพ โดยเฉพาะน้ำมะพร้าวมีแนวโน้มว่า ตลาดทั่วโลกจะเติบโตขึ้น สูงถึง 50 % ในปี 2020

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยเสริม ผู้ผลิตมีการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตามความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เช่น สินค้าที่มีน้ำตาลน้อย หรือไม่มีน้ำตาล เป็นส่วนผสม หรือเครื่องดื่ม ที่ถูกคิดค้นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางประการ เช่น มีส่วนผสมในการบำรุงสมอง เสริมการทำงานของลำไส้ หรือเพื่อความงาม เพื่อเป็นทางเลือกและทางออกของผู้รักสุขภาพ และต้องการรสชาติที่ดีไปพร้อมๆกัน

อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพ กำลังได้รับความนิยม ในกลุ่มคนชาวมิลเลนเนียม และเบบี้บูมเมอร์ โดยมีปัจจัยสำคัญ 5 ประการ ทั้งมีน้ำตาลน้อย ไขมันอิ่มตัวต่ำ ไขมันรวมต่ำ มีใยอาหาร และมีโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ คาดการณ์ว่า ตลาดอาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพของโลก จะมีมูลค่าประมาณ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2564 ที่จะถึงนี้

และ ตลาดแมลงแปรรูป เพื่อใช้ทดแทนเนื้อสัตว์เนื่องจากแมลงให้โปรตีนสูง ปราศจากกลูเตน รวมทั้งในกระบวนการผลิต ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในไทย และเอเชีย โดยเฉพาะตลาดแป้งที่ได้จากแมลงมีโปรตีนสูงถึง 50 % เมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ทำให้ตลาดแมลงแปรรูปพร้อมทาน มีมูลค่าตลาด มากถึง 12,000 ล้านบาท

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เปลี่ยนแปลง ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก็ต้องปรับตัวให้ตอบโจทย์อีกหลายด้าน เช่น Food Waste Solutions แก้ปัญหาการทิ้งอาหาร ให้เป็นขยะสิ้นเปลือง มีการใช้ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในกระบวนการผลิต และการจัดการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ตรงกับความของผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยช่วยเพิ่มประสิทภาพผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 70 เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก 10,000 ล้านคนในอนาคต ที่ต่างมีความต้องการบริโภคเฉพาะกลุ่มและหลากหลายเพิ่มขึ้น

อ้างอิงข้อมูล
http://edm01.ubmthailand.com/2019/FiAsia2019/vol11_23_08_2019/Fi_Asia_vol11_16_08_2019_TH-RunningPage02.HTML
https://www.posttoday.com/life/healthy/609948

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here